Jutro, 17 grudnia 2019 r. o godz. 18.30 w świetlicy OSP odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej.

Do omówienia sprawy bieżące.
Spotkanie ma formą otwartą.
Zapraszamy