Kapliczka św. Izydora w Jankowicach ma już 120 lat!  

Kaplica św. Izydora w Jankowicach w parafii Rudy ma już 120 lat. 8 maja ( w niedziele)  o godz. 9.00  przed liturgicznym wspomnieniem Świętego Izydora, odbędą się odpustowa Msza św., po której wyruszy z kaplicy procesja do znajdujących się w okolicy krzyży.
 Kult św. Izydora dotarł z Hiszpanii do Polski, gdzie popularyzowali go jezuici. Zakładali oni bractwa pod wezwaniem  św. Izydora Oracza, służące objęciu ludności wiejskiej opieką duszpasterską. Uświęcenie rolnictwa i  pracy chłopa zawarte w opiniach o świętym sprawiło, że jego kult znajdował wyznawców w całej społeczności wiejskiej, w tym, także i wśród osiadłej na wsi szlachty. Zwłaszcza polskie ziemiaństwo, gospodarujące na własnych folwarkach, chętnie utożsamiało się ze statusem rolnika, jakim był św. Izydor.
  Odrodzenie kultu nastąpiło w połowie XIX w. Św. Izydor patronował wielu sprawom i ruchom. W zniewolonej Polsce ze św. Izydorem na sztandarach wyruszyli w 1848 r. do boju z Prusakami chłopi wielkopolscy, należący do bractwa jego imienia. U schyłku XIX w. hiszpański święty został obwołany patronem rolników.
  Najsilniej kult św. Izydora zakorzenił się i najdłużej przetrwał w rejonach i krajach  o największej tradycji rolniczej (m.in. w Bretanii, w Bawarii  i w Polsce). W Polsce istnieje wiele kościołów i kaplic pod jego wezwaniem, a w wielu starych świątyniach można podziwiać jego ołtarze, obrazy, feretrony czy wizerunki na chorągwiach. W naszej Ojczyźnie jest patronem rolników.

Kult św. Izydora Oracza rozpoczął się w Jankowicach na przełomie XIX i XX wieku, kiedy miejscowi rolnicy ufundowali kapliczkę ku jego czci na skrzyżowaniu obecnych ulic Wiejskiej i Raciborskiej. Co roku mieszkańcy Jankowic na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja spotykają się na mszy świętej, a po jej zakończeniu z feretronem przedstawiającym patrona kaplicy i św. Jana Nepomucena (patronuje innej Jankowickiej kapliczce) obchodzą pola i łąki zatrzymując się na krótką modlitwę w miejscu pochówku ofiar epidemii tyfusu z 1847 roku. Uroczystości kończą się powrotem pod kapliczkę św. Izydora.
Feretron obrazu św. Izydora Oracza i św. Jana Nepomucena w Jankowickiej kapliczce pod wezwaniem św. Izydora znajduje się nieprzerwanie od roku 1926. Taka bowiem data widnieje na ramie obrazu, która ewidentnie wykonana została na potrzeby tego konkretnego malowidła. Feretron, czyli obraz z wizerunkami po obydwu stronach namalowany został na blasze przez nieznanego artystę.

FotoGraf