Kolędy są nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Śpiewane od wieków w domach na całym świecie tworzą aurę rodzinnego ciepła i radości. Pierwsze kolędy powstały już w starożytnym Rzymie i były radosnymi noworocznymi pieśniami powitalnymi i pochwalnymi. Wraz z szerzeniem się chrześcijaństwa zaczęto śpiewać je jako pieśni bożonarodzeniowe wykonywane od pasterki do święta Chrztu Pańskiego (6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego przypadającego 2 lutego.
  Wspólne Kolędowanie zorganizowanie przez ks. wikarego  Amadeusza Pełka z udziałem młodzieży naszej Parafii, przez wzgląd na obecną sytuację związaną z pandemią  niestety nie mogło odbyć się jak co roku.  Nie mniej jednak cieszymy się, że przez śpiew kolęd przygotowanych na parafialnym YouTube „Światło Świata”  mogły przypominać o tej wielkiej radości - że BÓG, Z MIŁOŚCI DO LUDZI NAPRAWDĘ SIĘ NARODZIŁ, i stał się jednym z nas. Dziękujemy młodzieży i ks. wikaremu Amadeuszowi, za kontynuowanie tej pięknej tradycji.

Kolędy na Boże Narodzenie. Teksty tradycyjnych polskich kolęd

Poniżej znajdziesz teksty najpiękniejszych polskich kolęd, których nie może zabraknąć podczas świąt w Twoim domu.

 

  • "Lulajże Jezuniu"

Lulajże Jezuniu, moja perełko,

Lulaj ulubione me Pieścidełko.

 

Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!

A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

 

Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

ref. Lulajże...

 

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

ref. Lulajże...

  • "Gdy się Chrystus rodzi"

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.

Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują:

 

Ref. Gloria, gloria, gloria

in excelsis Deo!

 

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,

bo się narodził Zbawiciel wszego świata Odkupiciel:

ref. Gloria...

 

O niebieskie duchy i posłowie nieba,

powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,

bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy:

ref. Gloria...

  • "Anioł pasterzom mówił"

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia.

 

Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znależli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan wszego stworzenia.

 

O dziwne narodzenie,

nigdy niewysławione!

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego.

  • "Mizerna cicha"

Mizerna, cicha, stajenka licha,

Pełna niebieskiej chwały,

Oto leżący, przed nami śpiący

W promieniach Jezus mały.

 

Nad Nim Anieli w locie stanęli

I pochyleni klęczą

Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,

Pod malowaną tęczą.

 

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,

Cały świat orzeźwiony;

Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,

Bóg-Człowiek tu wcielony.

 

I oto mnodzy ludzie ubodzy

Radzi oglądać Pana,

Pełni natchnienia, pewni zbawienia,

Upadli na kolana.

  • "Pójdźmy wszyscy do stajenki"

Pójdźmy wszyscy do stajenki

do Jezusa i Panienki

Powitajmy Maleńkiego

i Maryję matkę Jego.

 

Witaj, Jezu ukochany,

od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

 

Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.