W związku z zaangażowaniem mieszkańców Osiedla Lipowego oraz współpracy Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska udało się wykonać utwardzenie obecnych dróg gruntowych prowadzących do Osiedla Lipowego. Obecny Urząd zapewnił część materiału (kruszywo dolomitowe) który pozwolił doprowadzić do użyteczności drogi po okresie zimowym. Mieszkańcy Osiedla również złożyli się finansowo na materiał na drogi oraz wynajem koparko-ładowarki. 
Wspólnymi siłami udało nam się poprawić stan dróg. Przykład ten jest pozytywnym efektem współpracy społeczności z obecnymi władzami gminy.