Dnia 22 czerwca br. w Remizie OSP Rudy Słuchacze UTW zakończyli kolejny rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach. Gośćmi spotkania byli: Pani wiceburmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Sylwia Brzezicka Tesarczyk, Pani Agnieszka Kozielec księgowa Stowarzyszenia, Pani Aleksandra Procek instruktorka zajęć gimnastycznych oraz Pan Grzegorz Tomasiak redaktor portalu rudy24.

 Słuchacze z rąk Pani wiceburmistrz otrzymali świadectwa kończące rok 2021/22, a 10 najaktywniejszych osób otrzymało nagrody książkowe.

  Rok ten obfitował w wiele wydarzeń, w których oprócz samych Słuchaczy mogły brać udział osoby nie będące słuchaczami.

 I tak odbyły się trzy wycieczki:

- pierwsza do Radzionkowa i Piekar Śląskich (po naszej wizycie w Centrum Deportacji grupa Słuchaczy została uwidoczniona na plakacie reklamującym wizyty w tej placówce),

- druga do Świętochłowic i Fabryki Porcelany w Bogunicach,

-trzecia do Jędrzejowa i Szczekocin.

Odbyły się cztery spotkania tematyczne:

- z Policją „Bezpieczny Senior”,

-  z Panem Marianem Piegzą „Śląskie wigilie,

- z Zastępcą Nadleśniczego w Rudach Panem Tomaszem Pacia „Nauka w służbie lasu”.

Ponad to odbyły się:  „Spotkanie opłatkowe” oraz spotkanie z okazji „Dnia Matki”.

Członkowie brali udział w wykładzie ks. dr. Hab. Piotra Góreckiego na temat „XXX-lecia Diecezji gliwickiej”.

W Kietrzu Słuchacze uczestniczyli, na zaproszenie Pana Michała Fity dyrektora tamtejszego domu kultury, w „Koncercie walentynkowym”.

 W ramach projektu „Senior 60+” grupa Członków uczestniczyła w szkoleniu na temat poruszania się w sieci usług internetowych, bezpieczeństwa w Internecie. Kilkudniowe szkolenie to odbywało się w Wiśle.

Ponad to Słuchacze 27 razy uczestniczyli w zajęciach z gimnastyki wodnej na obiekcie Fundacji „Elektrowni Rybnik” oraz zajęciach gimnastycznych na sali gimnastycznej w rudzkiej Szkole Podstawowej.

Pomyślnie zakończono akcję na rzecz Misjonarzy Werbistów „Telefon na misje”.

Zarząd UTW w Rudach dziękuje Władzom Gminy za wszelkie wsparcie okazywane naszemu Stowarzyszeniu, dziękujemy ks. dyr. Janowi Rosiek oraz ks. Piotrowi Kwśniok z Rudzkiego Opactwa za okazywaną nam życzliwość. Dziękujemy Pani Agnieszce Kozielec za prowadzenie naszej księgowości i przekazywane nam rady, Panu dyrektorowi Szkoły w Rudach Adrianowi Plura za udostępnianie nam sal do spotkań i zajęć gimnastycznych, pracownikom UM Kuźnia Raciborska za cierpliwość i wszelką pomoc merytoryczną podczas składania przez nas wniosków o tzw. „Małe granty”. Panu Grzegorzowi Tomasiakowi za ogrom pracy informatycznej wykonanej społecznie na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz Panu Markowi Tomasiakowi za obsługę fotograficzną naszych spotkań. Dziękujemy OSP w Rudach za udostępnienie remizy na tą uroczystość.

Dziękujemy WSZYSTKIM TYM OSOBOM, które nie są tutaj wymienione z imienia i nazwiska, a ich bezinteresowna pomoc i życzliwość jest bardzo ważna i niezastąpiona dla naszego Stowarzyszenia.