Kolumna Maryjna mieszcząca się centralnej części miejscowości (na zbiegu ulic: Kozielska, Cysterska, Rogera i Raciborska - 50°11'34.1"N 18°26'53.9"E) doczeka się w tym roku zabiegu konserwatorsko-renowacyjnego. Jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (nr B/178/10). Przed II wojną światową oraz po stanowiła centralny punkt spotkań. Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała w roku ok. 1870. Autorstwo samej figury Matki Bożej przypisuje się Janowi Baltazarowi Jandzie (1827-1875)*, który wykonał co najmniej dwie takie prace. Jego rzeźby są realistyczne i obejmują zarówno małe rzeźby, jak i medale z drewna i kości słoniowej, a także monumentalne prace z kamienia i metalu. Indeks tematyczny jest również bogaty. Oprócz motywów kościelnych są to także portrety i posągi zwierząt. Zdobył znaczącą pozycję w Berlinie, a w jego pracowni wzięli udział wybitni artyści i członkowie rodziny cesarskiej. W 1851 roku był reprezentowany na Wystawie Światowej w Londynie, w 1867 roku w Paryżu, brał udział w wystawach w Berlinie.

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Całkowity koszt projektu to: ok. 200.000,00 zł** (47.167,00 Euro) z czego dofinansowanie to ok. 127.710,00 zł** (30.000,00 Euro co stanowi 63,60%). Wkład własny wynosi 17.167,00 Euro (ok. 73.000 zł**). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”. Jest to projekt partnerski realizowany z miastem Odry w Republice Czeskiej. W ramach projektu zostanie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnieniem terenu gminy. Urząd zapewnia że zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryjnym na pograniczu oraz w okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie.

Ostatnie zabiegi renowacje figury miały miejsce w 2001 oraz 2004 roku. 

*Jan Baltazar Janda, rzeźbiarz, ur. 3 stycznia 1827 w Darkovičky (Czechy), zmarł 14 listopada 1875 r. w Berlinie (Niemcy). Syn stolarza. W 1845 r. z Hlučín wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął naukę. W międzyczasie był w Anglii. Odwiedził także akademię w Dreźnie. Od 1856 r., przez krótki czas pobierał naukę rzeźby u Christiana Daniela Raucha (1777-1857). W 1856 roku ożenił się, a w 1864 roku miał swoją niezależną pracownię. W 1867 r. otrzymał stypendium państwowe, które pozwoliło mu odwiedzić Włochy, gdzie przebywał głównie w Rzymie. W 1868 osiedlił się na stałe w Berlinie. Wielokrotnie wracał do swoich rodzinnych stron.

**kurs euro z dnia 23.01.2020 wynosi: 1 EUR= 4,2536  PLN