Politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu ‒ 20 tysięcy osób ze 190 krajów spotka się w dniach 2‒14 grudnia w stolicy Śląska, żeby rozmawiać o polityce klimatycznej. 4 grudnia odbędzie się panel, w którym będzie uczestniczył sekretarz stanu w MNiSW dr Piotr Dardziński.

Po raz pierwszy w Katowicach
Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Po raz czwarty Polska będzie przewodniczyć Konferencji Stron, a po raz trzeci będzie gościć to wydarzenie – poprzednie konferencje zorganizowane w Polsce to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach.

Szczyt Liderów
Na 3 grudnia zwołany został Szczyt Liderów pod auspicjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, na który swój udział potwierdził już Sekretarz Generalny ONZ Antonio Gutierres oraz wielu światowych przywódców. Będzie on okazją do nadania politycznego impulsu dla sukcesu COP24.

Ekologiczne projekty B+R
Okazją do rozmowy na temat doświadczeń różnych podmiotów odnośnie sposobów budowania rynku dla innowacji opartych na rozwiązaniach służących trosce o środowisko będzie zaplanowany na 4 grudnia panel „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii przyjaznych środowisku”. Wezmą w nim udział minister Piotr Dardziński, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, , dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska, zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka, new business manager Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o. Liliya Safiullina oraz dyrektor zarządzający Pionu Wydawnictw w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Łukasz Malinowski.

Jedną z pierwszych instytucji realizujących programy służące stymulowaniu zrównoważonego rozwoju i jednoczesnemu budowaniu przewag konkurencyjnych w oparciu o nowe technologie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wzorując się na najlepszych światowych rozwiązaniach, NCBR uruchomił z powodzeniem programy w nowatorskiej formule problem driven research, które koncentrują wykonawców wyłonionych w ramach ogłoszonych przez NCBR postępowań na rozwiązaniu dobrze określonych, konkretnych problemów technologicznych.

Triggo
Projekty zorientowane na rozwój przyjaznych środowisku środków transportu są realizowane w ramach różnych konkursów NCBR, m.in. flagowego programu dla przedsiębiorców „szybka ścieżka”. Podczas Kongresu 590, który odbył się w Jasionce k. Rzeszowa w połowie listopada tego roku, wicepremier Jarosław Gowin wspólnie z zastępcą dyrektora NCBR Izabelą Żmudką i twórcami nowatorskiego auta zaprezentowali elektryczny pojazd miejski, który łączy cechy motocykla i samochodu. Stworzyła go firma z sektora MŚP – Triggo, która uzyskała dofinansowanie właśnie w ramach dofinansowania uzyskanego w „szybkiej ścieżce”.

Więcej informacji o COP24