Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska podaje do publicznej wiadomości, iż został ogłoszony konkurs na kierownicze stanowisko na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

Zatrudnienie w  pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony 3 lata (Przewidywany okres zatrudnienia od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r.).

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, z siedzibą przy ul. Klasztornej 9, 47-420 Kuźnia Raciborska.

VIII. Dokumenty należy składać:

- do dnia 25 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, w Sekretariacie – I piętro,
- od dnia 28 lutego do dnia 16 marca w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Jagodowa 15, w Sekretariacie – I piętro,

w godz. 7.30-17.00 w czwartki, 7.30-14.00 w piątki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022 r. do godz. 15:30. 

Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w BIP Urzędu Gminy:

https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19507234

Ogłoszenie: https://kuznia-raciborska.finn.pl/res/serwisy/pliki/28847185?version=1.0

Kwestionariusz: https://kuznia-raciborska.finn.pl/res/serwisy/pliki/28847202?version=1.0