Posłowie należący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa spotkali się wczoraj i dyskutowali nad powstaniem kopalni „Paruszowiec” w Rybniku. Posiedzenie było transmitowane online.

Zobacz retransmisje z tego spotkania - zobacz

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
sala im. Ignacego Daszyńskiego (nr 101, bud. C-D)

Informacja Ministra Energii oraz Ministra Środowiska odpowiadająca na pytania:
  • jakie są plany budowy przez spółkę Bapro kopalni „Paruszowiec” w Rybniku i zagospodarowania jej węgla w Elektrowni Rybnik należącej do PGE?
  • na jakim etapie jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”? Ile wpłynęło uwag do raportu środowiskowego przygotowanego przez spółkę Bapro i jak zostały rozpatrzone?
  • jak Rząd zamierza realizować program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Rybnika, które w ubiegłorocznym Rankingu WHO najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie zajęło piąte miejsce
Prezydent Rybnika, mimo zaproszenia, na posiedzeniu Komisji się nie pojawił.