W sobotę 28 stycznia br. w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości decyzję Ojca Świętego Franciszka o nominacji ks. prałata Sławomira Odera na urząd Biskupa Gliwickiego.

Poniżej podajemy treść komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:


28 stycznia 2023
N. 8996/23

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację biskupa Jana KOPCA z posługi biskupa gliwickiego.
2. Mianował biskupem gliwickim ks. Sławomira ODERA, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej.

Warszawa, 28 stycznia 2023 roku

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski


Życiorys
Studiował ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Jednocześnie podjął naukę w seminarium duchownym w Pelplinie. Następnie ukończył seminarium na Lateranie. Obecnie jest kapłanem diecezji toruńskiej.
  • Od 1985 przebywa na stałe w Watykanie. Zdobył stopień doktora obojga praw.
  • 14 maja 1989 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego, ówczesnego ordynariusza diecezji chełmińskiej.
  • W 2000 został powołany na stanowisko prezesa Trybunału Apelacyjnego przy Wikariacie Rzymu. Jest także honorowym prałatem domu papieskiego. Funkcję tę nadał mu Jan Paweł II.
  • 13 maja 2005 otrzymał misję postulatora procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
  • 1 czerwca 2013 został mianowany przez papieża Franciszka, Wikariuszem Sądowym Trybunału Zwyczajnego w Wikariacie diecezji rzymskiej.
  • 7 maja 2020 otrzymał misję postulatora procesu beatyfikacyjnego, rodziców Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.
Nowemu Biskupowi Gliwickiemu życzymy, by posługa w Kościele gliwickim była źródłem uświęcania siebie oraz powierzonych pasterskiej opiece wiernych diecezjan. Niech Matka Boża Pokorna, którą czcimy w rudzkim sanktuarium oraz Święci Apostołowie Piotr i Paweł – patronowie naszej diecezji – wypraszają Biskupowi Nominatowi u Boga potrzebne łaski.

Termin sakry biskupiej oraz ingresu nowego biskupa do gliwickiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie podany wkrótce.