W dniach 12-14 luty 2019 pierwsza grupa 11 członków UTW w Rudach odbyła szkolenie komputerowe w ramach projektu "Obywatel IT" realizowanym przez UM Kuźnia Raciborska. Tematem 12 godzinnego szkolenia było "Działam w sieciach społecznościowych". Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Rudach, a prowadził je Pan Piotr Nienartowicz informatyk UM Kuźnia Raciborska. W ramach zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie poruszania się w sieciach społecznościowych oraz poznawali programy komputerowe. Zaznajomieni zostali z możliwością utworzenia Profilu Zaufanego na platformie ePuap, dający obywatelowi możliwość załatwiania spraw urzędowych poprzez komputer nie wychodząc z domu. W trakcie przerwy między zajęciami uczestnicy mogli spożyć posiłek oraz wypić kawę lub herbatę częstując się ciastkiem. Kurs prowadzony był na laptopach dostarczonych w ramach projektu przez Urząd Miejski Kuźnia Raciborska, które po ukończeniu serii kursów zostaną podzielone między szkoły naszej gminy. Ze strony Urzędu Miasta pieczę nad słuchaczami sprawowali Pani Ilona Burgieł i Pan Marcin Gałuszka - Biernacki.
Wszyscy uczestnicy w sposób entuzjastyczny wyrażali się o całym kursie, i wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych kursach.