W dniach od 22.10.2018 do 10.12.2018 jedenastu członków UTW w Rudach uczestniczyło w Kursie Komputerowym zorganizowanym, przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach kursu uczestnikom udostępniono pracownię komputerową Ośrodka. Kurs obejmował naukę obsługi komputera, poruszania się w sieci internetowej, pisania tekstów itd. Wykłady prowadził informatyk p. Kamil, który w sposób bardzo przystępny przekazywał kursantom informacje na temat działania i obsługi komputera, oraz poruszania się w sieci internetowej. Prowadzący pochwalił wysoką kulturę uczestników oraz ich poczucie humoru.
 
Kurs zakończył się egzaminem, a każdy z uczestników otrzymał świadectwo ukończenia.
Koszty kursu uczestnicy ponosili sami.