„Kurs ślonskij godki” to filmy dziynki kierym gibko nauczysz sie godać po ślonsku.
Dlo tych co nie znajom ślonskij godki. Mogom sie na nich podziwać bajtle, kamraty, ujki i starziki.
Film nakryńcił: Mikołaj Wilga alias Niklaus Pieron