Fundacja Stare Opactwo w Rudach oraz Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna,

wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  w dniach 18 - 20 czerwca (piątek - niedziela) 2021 w Rudach k. Raciborza zaprasza do udziału w kursie na wychowawcę

Istnieje możliwość szkolenia w trzech wariantach:

  1. Stacjonarny: 400 zł
    z pełnym programem, noclegiem oraz wyżywieniem.
  2. Dojazdowy: 320 zł
    uczestnictwo w programie szkolenia ale bez noclegu + poczęstunek podczas przerw zajęciowych.
  3. Zdalny: 270 zł
    pełne uczestnictwo zdalne za pomocą platformy komunikacyjnej. 

Ze względu na obecny stan jest ograniczona ilość miejsc, obowiązuje pierwszeństwo zapisów.

Po zakończonym szkoleniu i egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia do bycia wychowawcą wypoczynku po ukończonym 18 roku życia.

Zaświadczenie wydawane jest zgodnie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Zgłoszenia przyjmuje:
Piotr Kwaśniok, Stare Opactwo w Rudach k. Raciborza
724 177 159 / formularz zgłoszeniowy 
lub e-mail: dom.opactwo@gmail.com 
Zobacz jak do nas trafić: MAPA

Więcej o dziełach i szkoleniach fundacji znajduje się na stronie internetowej:

www.pomocmaltanska.org

PROGRAM KURSU:

Lp.

Temat

Liczba godzin

Forma realizacji

1.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4

wykłady

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.

2

wykład i zajęcia praktyczne

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

4

wykład i zajęcia praktyczne

4.

Ruch i rekreacja.

5

wykład i zajęcia praktyczne

5.

Turystyka i krajoznawstwo.

4

wykład i zajęcia praktyczne

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe.

5

wykład i zajęcia praktyczne

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne.

2

wykład i zajęcia praktyczne

8.

Prace społecznie użyteczne.

2

wykład i zajęcia praktyczne

9

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku wraz z pierwszą pomocą przedmedyczną.

8

wykład i zajęcia praktyczne

Razem

36

--