Magdalenka ocalała, dziś wymaga renowacji
W 1992 roku największy pożar  w powojennej Polsce pustoszył lasy Nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Kędzierzyn i Rudziniec jednak przed Kaplicą Św. Marii Magdaleny się zatrzymał.Dziś, po 30 latach od tamtych wydarzeń, to wyjątkowe miejsce dla leśników,  wymaga renowacji i troski konserwatorskiej.Dokładamy zatem swoją cegiełkę, by przywrócić mu dawny blask.  W tym roku prace mają obejmować drewnianą wiatę krytą gontem, zaś w przyszłym roku ma zostać odnowiona murowana kapliczka wewnątrz wiaty. Zbiórkę na remont kaplicy prowadzi także parafia Sośnicowice a mieszkańcy Tworoga Małego zakupili już drewno potrzebne na renowację.