Dnia 7 maja 2019 roku Zarząd UTW Rudy organizuje wyjazd dla swoich członków na "Majówkę UTW" do Lisowic. W programie zwiedzanie muzeum skamielin, ognisko i inne. 
Tym wyjazdem odpowiadamy na zaproszenie ks. Rafała Wyleżoła.
Wyjazd z parkingu przed kościołem o godz. 10.00.
Zapraszamy naszych Członków i w ramach wolnych miejsc innych chętnych.

Zapisy i pozostałe informacje w biurze UTW Rudy (Sołtysówka) w środy od godziny 10.00 do 12.00 do dnia 24 kwietnia br.