Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów SZCZEKOWYJE W KUŹNI

 SZCZEKOWYJE W KUŹNI

Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów • Puchar Polski

pod Patronatem Burmistrza Kuźni Raciborskiej Pawła Machy

 INFORMACJE OGÓLNE

Organizator zawodów:

Klub Sportowy WILCZY PAKT

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Partnerzy zawodów:

Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Urząd Gminy Kuźnia Raciborska

Miejsce zawodów: Ośrodek WODNIK w Kuźni Raciborskiej, teren Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

Termin zawodów: 6-7 listopada 2021 r.

Start i meta mieścić się będą niedaleko od STAKE-OUTu i ośrodka Wodnik, na terenie lasów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

BIURO ZAWODÓW

Będzie funkcjonować zgodnie z nałożonymi sankcjami epidemiologicznymi i dynamiczną sytuacją związaną z zachowaniem staranności i bezpieczeństwa, dotyczącego covid-19.

PIĄTEK

15:00 – 21:00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, odprawa weterynaryjna

SOBOTA

7.30 – 9.00 – odprawa weterynaryjna

7:00– 8:00 – biuro zawodów będzie obsługiwać tylko zawodników, którzy wcześniej ustalą z organizatorem mailowo taką możliwość.

PLANOWANE KLASY:

Puchar Polski:

DB / BJ / bikejoring

DR8 (zaprzęgi z 8 psami)

DR6 (zaprzęgi z 6 psami)

DR4 (zaprzęgi z 4 psami)

DS1 (skuter z jednym psem)

DS2 (skuter z 2 psami)

DC / CC / canicross

Zawodnicy będą rywalizować w ramach Pucharu Polski, a także będzie możliwość biegów licencyjnych dla osób ubiegających się o licencję zawodniczą PZSPZ.

Będzie istniała możliwość dodatkowej klasyfikacji psów ras północnych, tzw. Nordic Breed (NB), jednakże warunkiem jest zgłoszenie tego podczas rejestracji do zawodów oraz przedstawienie rodowodu psa w biurze zawodów, przy spełnieniu warunku

minimum 5 zawodników w danej klasie.

STAKE OUT

Będzie znajdować się na terenie Ośrodka Wodnik w Kuźni Raciborskiej, stąd bardzo proszę o zachowanie porządku – warto więc zaopatrzyć się w łopaty, worki na odchody itp.

Jest możliwości podłączenia prądu!

Na terenie samego ośrodka znajdują się toalety, umywalki i prysznic – z ciepłą wodą(sic!).

Otacza nas las, a w pobliżu znajdują się tereny zabudowane, postarajmy się uszanować sąsiedztwo. W tym miejscu będziemy po raz pierwszy, niechaj nas dobrze zapamiętają. Mam nadzieję, że nasze zawody będą wizytówką psich zaprzęgów dzięki właściwemu zachowaniu! Teren STAKE OUTu będzie udostępniony od piątku, 5 listopad br. od godz. 12:00.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Sędzia główny zawodów – Adam Mańka

Sędziowie startu i mety – Ola Górny i Dariusz Zepchło.

Sędzia dobrostanu i weterynarz zawodów – Mirosława Lewicka.

Kierownik zawodów: Monika Grzeczyńska

Dyrektor MOKSiR: Anna Kijek

Obsługa trasy: Robert Grzeczyński / Łukasz Ptaś

Biuro zawodów: Jadzia Brejnakowska/ Izabela Czernik

Kierownik stake-out: Andrzej Kania / Edward Krzesak

Pomiar czasu: Bartek Łukaszewski

______________________

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy zawodnik przed udziałem w zawodach jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, dotyczące stanu zdrowia potwierdzającego brak zagrożenia zarażenia covid-19.

Organizator informuje, że ze względu na panującą pandemię i zmieniające się informacje o strefach zagrożeń koronawirusem dopuszcza wprowadzenie limitu zawodników.

W zawodach w ramach Puchar Polski może wystartować każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

 • opłaconą Licencję Zawodnika PZSPZ,
 • ważną książeczkę zdrowia zawodnika lub podpisane oświadczenie zawodnika
 • ubezpieczenie NNW,
 • uregulowane wpisowe na zawody.

W celu odbycia biegów dla ubiegających się o licencję PZSPZ może wystartować osoba posiadająca:

 • ważną książeczkę zdrowia zawodnika lub podpisane oświadczenie zawodnika,
 • ubezpieczenie NNW,
 • uregulowane wpisowe na zawody.

W przypadku uczestnictwa niepełnoletniego zawodnika niezbędne są dokumenty:

 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział lub start w zawodach, a także obecność jednego z nich w trakcie odprawy
 • w przypadku nieobecności rodzica lub prawnego opiekuna na zawodach, niezbędne jest przedłożenie przez trenera lub inną osobę dorosłą opiekującą się niepełnoletnim zawodnikiem pisemnej zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,
 • posiadający ważną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów psich zaprzęgów,
 • posiadający ubezpieczenie NNW,
 • posiadający uregulowane wpisowe na zawody.

Uczestnicy startujący w zawodach biorą udział w nich na własną odpowiedzialność oraz ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez nich samych lub ich psy.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz regulaminów obowiązujących na zawodach.

Zgłoszenie na zawody nie jest równoznaczne z przyjęciem na zawody.

OPŁATY

W przypadku zgłoszeń do 29 października i dokonania wpłaty do 29 października (liczy się wpływ na rachunek bankowy Klubu):

Senior: 130 zł

Junior: 70 zł

Kolejny start: 10 zł

Pomocnik: 40 zł

Happy-dog: 50 zł

Puchar Samoyeda: bezpłatnie

Nocleg na stak-out’cie wynosi 30 zł / doba za auto lub namiot (bez względu na liczbę osób)

Podłączenie do prądu: 10 zł za dobę

Po tym terminie czyli do 4 listopada br. koszt udziału się zwiększa, a także nie gwarantujemy możliwości otrzymania koszulki pamiątkowej:

Senior: 150 zł

Junior: 80 zł

Kolejny start: 20 zł

Pomocnik: 50 zł .

Happy-dog: 50 zł

Puchar Samoyeda: bezpłatnie

Opłaty należy wpłacać na konto Klubu Sportowego „WILCZY PAKT” w mBank’u: 25 1140 2004 0000 3202 7804 1003, ul. 17-sierpnia 16g/5, 41-503 Chorzów z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy i informacje o pomocniku lub jego braku

UWAGA UCZESTNICY!

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • posiłek regeneracyjny
 • spotkanie maszerskie
 • pakiet startowy
 • pamiątkową koszulkę z zawodów (osoby zgłoszone do 29 października br.)
 • dyplom
 • możliwość startu w zawodach na przygotowanych trasach,
 • doraźną opiekę medyczną dla zawodnika oraz weterynaryjną dla psa.

Koszty ewentualnych zabiegów i lekarstw pokrywa uczestnik.

REJESTRACJA I ZGŁOSZENIA

Rejestracja została aktywowana

szczekowyje2021.mushing.pl

 

____________________

PSY

 • wszystkie psy zgłoszone do udziału w zawodach oraz przebywające na terenie zawodów muszą być zdrowe oraz posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniach,
 • wszystkie psy obecne na terenie wyścigów muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko: wściekliźnie, nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirozie, leptospirozie,
 • Za aktualne szczepienia uznaje się szczepienia nie starsze niż jeden rok.
 • powinny być odrobaczone co najmniej 6 miesięcy przed datą zawodów, a ta informacja musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej psa,
 • każdy pies startujący w zawodach musi być zdrowy klinicznie.

 

Przetwarzane w czasie rejestracji dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności:

https://mms2.mushing.pl/#/page-content/rodo

 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wysłanie przez uczestnika zgłoszenia do udziału w zawodach jest równocześnie wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodwołane i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania fotografii, materiałów audio lub wizualnych z wizerunkiem uczestnika w dniach 6-7 listopada 2021 r. bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Niniejsza zgoda obowiązuje realizatorów audiowizualnych, fotografów, którzy posiadają akredytację lub bezpośrednią zgodę Organizatora,

Wyrażona przez uczestnika zgoda obejmuje wykorzystanie materiałów w celu informacji i promocji psich zaprzęgów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
 2. wystawianie, odtworzenie, organizacji, rejestracji, publicznego udostępniania, w tym także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania go drogą przewodową i bezprzewodową, cyfrową, satelitarną, internetową,
 3. rozpowszechnianie w publikacjach i materiałach poligraficznych, internetowych w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
 4. wykorzystywania w każdej dostępnej formie, przy użyciu wszelkich środków technicznych, technik reprograficznych, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrowych za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”, dyski zewnętrzne, karty pamięci), smartfony,tablety
 5. publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, z wykorzystaniem wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe.

UWAGA UCZESTNICY!

Uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów PZSPZ, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych organizatorów, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody, a także do przestrzegania zasad higieny zapewniających bezpieczeństwo i komfort pozostałych uczestników.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wydalenie z zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika, który wystartuje w swojej dyscyplinie będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących. Organizator dopuszcza możliwość kontroli zawodnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tras przed rozpoczęciem zawodów, nieprzyjęcia zawodnika na zawody lub do danej klasy, a także wydalenia z terenów zawodów zawodnika, którego pies wykazuje agresję.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

_______________________________________

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Grzeczyńska, 601-188-406