Do Rud na coroczną pielgrzymkę zjechali ministranci z całej diecezji. Ci, którzy zostali mianowani do pełnienia nowych funkcji, będą w swoich parafiach przygotowywać pozostałych ministrantów do posługi w trakcie uroczystych liturgii. Biskup Andrzej Iwanecki ustanowił w Rudach 33 ceremoniarzy i 13 animatorów . Na znak swojej posługi otrzymali krzyże, które będą mogli nosić na swoim stroju liturgicznym. Do pełnienia tej funkcji ministranci przygotowywali się przez kilka weekendów w ośrodku w Nędzy pod okiem ks. Jacka Skorniewskiego, diecezjalnego duszpasterza LSO. - Teraz kończą się zaszczyty, a zaczyna trud. Dużo otrzymaliście, więc dużo będzie się od was wymagać - zaznaczył ks. Skorniewski. Po Mszy św. najbardziej zasłużeni lektorzy, animatorzy i ceremoniarze otrzymali wyróżnienia za wieloletnie zaangażowanie w swoich parafiach. Po uroczystości ministranci przenieśli się na boisko LKS "Buk", gdzie rywalizowali w zawodach sportowych.