MODLITWA PRZED MISJAMI PARAFIALNYMI

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy "Przyjdź Królestwo Twoje".

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.

Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Pani Wniebowzięta, Patronko naszej Parafii, prosimy wspieraj swoim wstawiennictwem nasze przygotowania do misji parafialnych i wypraszaj nam potrzebne łaski u Twego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

 PLAN MISJI

 Niedziela – 06.10.2019.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

godz. 7.00. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 9.00. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 10.30. – Uroczyste rozpoczęcie Misji św. -  Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 12.00.- Msza z nauką dla wszystkich

godz. 16.00. – Msza z nauką dla wszystkich

godz. 21.00. – Apel Maryjny

UWAGA: Spowiedź święta od środy do Niedzieli

 Poniedziałek – 07.10.19.

GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

godz. 7.00. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 10.00. – Spotkanie dla dzieci- SP kl. 1-4

godz. 11.15. – Spotkanie dla dzieci – SP kl. 5-8

godz. 17.30. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 21.00. – Apel Maryjny

 Wtorek – 08.10.19.

WIARA I NAWRÓCENIE – MISYJNA UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA

godz. 7.00. – Msza św. z nauką dla wszystkich i pojednanie się we Wspólnocie

godz. 10.00. – Spotkanie dla dzieci – SP kl. 1-4

godz. 11.15. – Spotkanie dla dzieci SP kl. 5-8

godz. 17.30. - Msza św. z nauką dla wszystkich i pojednanie się we Wspólnocie

godz. 19.00. – DROGA KRZYŻOWA – ulicami parafii

 Środa – 9.10.19.

„CZUWAJCIE, BO NIE WIECIE, W KTÓRYM DNIU PAN WASZ PRZYJDZIE” Mt 24,42

godz. 7.00. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 10.00. – Spotkanie dla dzieci – SP kl. 1-4

godz. 11.15. – Spotkanie dla dzieci – SP kl. 5-8

godz. 17.30. – Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 21.00. – Apel Maryjny

 Czwartek – 10.10.19.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

godz. 7.00. – Misyjna Uroczystość opowiedzenie się za Chrystusem

od godz. 9.00 odwiedziny chorych (pierwsza część)

godz. 17.30. – Misyjna Uroczystość opowiedzenie się za Chrystusem

godz. 18.30. – Spotkanie dla młodzieży

godz. 21.00. – Apel Maryjny

 Piątek – 11.10.19.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

godz. 7.00. – Misyjna Uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich

godz. 17.30. – Misyjna Uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich

 Sobota – 12.10.19.

„OTO MATKA TWOJA” J 19,27

godz. 7.00. – Msza św. z nauką dla osób starszych i chorych z Sakramentem Chorych

od godz. 9.00 odwiedziny chorych (druga część)

godz. 17.30. – Msza św. z nauką dla wszystkich oraz Akt zawierzenia Matce Bożej z procesją Fatimską i modlitwą różańcową.

 Niedziela – 13.10.19.

WY BĘDZIECIE ŚWIADCZYĆ O TYM WSZYSTKIM

godz. 7.00. – Msza św. z nauką na zakończenie Misji świętych

godz. 9.00. – Msza św. z nauką na zakończenie Misji świętych

godz. 10.30. – Uroczyste zakończenie Misji świętych: Msza św. z nauką dla wszystkich,

                          Poświęcenie Krzyża Misyjnego,  Wyznanie Wiary,

                          Błogosławieństwo z Odpustem zupełnym

godz. 12.00. – Msza św. z nauką na zakończenie Misji świętych

godz. 16.00. – Msza św. z nauką na zakończenie Misji świętych

 
MISJE ŚWIĘTE prowadzą REDEMPTORYŚCI - o. Andrzej Łabuda oraz o. Mirosław Lipowicz.