Urząd Gminy w Kuźni Rac. informuje o zakończeniu prac związanych z remontem mostu drogowego w ciągu drogi przeciwpożarowej nad rzeką Ruda w miejscowości Rudy w rejonie ul. Paproć.

Koszt inwestycji wyniósł 87.000,00 zł brutto.

Prace polegały na :
- całkowitej wymianie pomostu drewnianego,
- wymianie drewnianych balustrad,
- czyszczeniu ścierno-strumieniowe konstrukcji stalowej nośnej,
- wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
- formowanie skarp przy przyczółkach,
- robotach towarzyszących i porządkowych.

Z uwagi na warunki atmosferyczne konstrukcja drewniana mostu, poręcze oraz dźwigary stalowe zostaną dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Droga dojazdowa zostanie również poprawiona w ramach gwarancji.

Inwestycja była dofinansowana przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.