„Rorate caeli desuper” (Spuśćcie rosę niebiosa) to słowa proroka Izajasza, od których pochodzi nazwa Mszy świętych roratnich odprawianych w czasie adwentu. Warto się zastanowić, dlaczego taka szczególna forma towarzyszy nam w tym czasie oraz jak dobrze skorzystać z tego daru tradycji kościelnej.
Rorata to Msza św. odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich. Dlaczego o świcie? Tak wczesna pora ma świadczyć o naszym nieustannym czuwaniu, by nie przegapić momentu przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Oczywiście względy duszpasterskie pozwalają odprawiać te Msze święte wieczorem, by mogło w nich uczestniczyć więcej wiernych, ale nadal powinno się pamiętać o gotowości na przyjście Chrystusa i aspekcie czuwania. Ranne wstawanie jest związane z wyrzeczeniem i pokonywaniem trudów dotarcia do kościoła o tak wczesnej porze. To ważny element adwentowego przygotowania na spotkanie z Jezusem. Ćwicząc się, w nawet drobnych wyrzeczeniach, możemy ciągle dawać świadectwo gotowości spotkania z Bogiem. Jednocześnie jest to symboliczne oddawanie swojego czasu, a przez to życia, Temu, który jest Panem wszystkiego.
 Ciemności, które są obecne na początku każdej Mszy roratniej to symbol świata, który oczekuje na przyjście Jezusa – Światłości. Pierwszym światłem rozpraszającym te ciemności jest roratka, czyli świeca symbolizująca Niepokalaną. Ta świeca niesie płomień, jak Maryja nosiła w swym łonie Światłość – Jezusa. Pragnienie uczestniczenia w tym oczekiwaniu Maryi na narodziny Jezusa wyraża się wśród uczestników rorat przez przynoszone lampiony. Każdy niesie światło, bo pragnie, aby Jezus był obecny w jego życiu, aby rozświetlał drogi osobistych wyborów, aby uczestniczył w ludzkiej codzienności z jej radościami i troskami. Prosty gest, a zawiera w sobie tak głębokie przesłanie jak mamy układać swoją relacje względem Boga w czasie Adwentu.
 
W naszej Parafii roraty są codziennie w dni powszednie (czyli z wyjątkiem niedziel i Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP) Od poniedziałku do soboty zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych na Roraty.
Msza św. Roratnia od poniedziałku do czwartku o godz. 7.20, a w sobotę o godz. 7.00.
Kursy autobusu szkolnego od 4 -22 XII (za wyjątkiem 8 XII)

 

6.55

6.58

7.00

7.10

7.11

7.13

7.17

7.19

7.25

I DOWÓZ - przystanki

Ruda Kozielska-1. przystanek PKS-„Quid ad te”

Ruda Kozielska-2. przystanek PKS-Raciborska sklep

Ruda Kozielska-3. przystanek PKS-Raciborska

Szymocice - przystanek PKS

Jankowice - hotel Laskowo

Jankowice - przystanek PKS

Kolonia Renerowska - przystanek PKS

- przyjazd pod kościół

- przyjazd do szkoły