Partnerskie miasto Kuźni Rac. Bolatice w Republice Czeskiej w grudniu obchodzi Jubileuszu 770-lecia powstania.
Z tej okazji Urząd Miasta chce przekazać do Bolatic pamiątkową księgę z życzeniami od mieszkańców Gminy Kuźni Raciborska. W związku z pandemią COVID 19 nie
ma możliwości dokonania osobistego wpisu do kroniki, więc Urząd zachęca mieszkańców gminy do wysłania życzeń w formie mailowej na adres:
promocja@umkuznia.pl , w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Wasze życzenia Urząd Miasta wydrukuje i wklei do pamiątkowej księgi.