Na skrzynkę redakcyjną przesłany został Program Komitetu Wyborczego Wyborców "Gmina Dla Mieszkańców" oraz wywiad z obecnym Burmistrzem w Radiu Vanessa FM. Czekamy na pozostałe Programy Komitetów (e-mail: redakcja.rudy24@gmail.com).

"Program Komitetu Wyborczego Wyborców "Gmina Dla Mieszkańców"

Poprawa stanu infrastruktury drogowej, kontynuacja prac nad kanalizacją dla gminy, rozwój lokalnej strefy gospodarczej, modernizacja miejsc parkingowych dla szkół i przedszkoli oraz budowa nowych źródeł wody pitnej dla mieszkańców to tylko niektóre z punktów programu wyborczego KWW Gmina Dla Mieszkańców".

Materiał KWW "Gmina Dla Mieszkańców"

Program wyborczy:

1. Poprawa infrastruktury drogowej, w pierwszej kolejności po zabudowie sieci instalacji poddrogowej.

2. Kolejne etapy budowy nowej kanalizacji na terenie Gminy oraz remont istniejącej ogólno-spławnej w Kuźni Raciborskiej - Osiedle (próba likwidacji nieprzyjemnego zapachu).

3. Gazyfikacja Gminy. Realizacja projektu i próba rozszerzenia dla kolejnych miejscowości w ramach walki z niską emisją, kontynuacja programu PONE (trzeci etap), a także rozwiązanie problemu ogrzewania mieszkań w blokach niepodłączonych do ciepła systemowego.

4. Kontynuacja rozwoju lokalnej strefy gospodarczej.

5. Poprawa stosunków wodnych na zasadzie zastosowania nowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla jednoczesnej retencji wody. Współpraca z Wodami Polskimi w modernizacji przepompowni Turze i Ciechowice.

6. Modernizacja zaplecza dostępowego i parkingowego dla szkół i przedszkoli na terenie Gminy.

7. Dalsze rozwijanie współpracy na poziomie międzynarodowym, krajowym, ościennych województw i powiatu oraz gmin sąsiedzkich w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych - drogowych, kolejowych, wodnych, kanalizacyjnych, turystycznych.

8. Utrzymanie obecnego tempa pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

9. Nowe źródła wody pitnej dla Gminy.

10. Poprawa komunikacji elektronicznej z Mieszkańcami.

11. Rozwój mieszkalnictwa, walka z depopulacją, mieszkanie plus.

12. Zacieśnienie współpracy ze Stowarzyszeniami na terenie Gminy poprzez wspólne projekty rozwojowe.

A powyżej - jeśli ktoś nie słyszał - zapraszam do wysłuchania rozmowy, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu na antenie Radia Vanessa:
Nie obiecujemy - działamy! Dokończymy to, co razem zaczęliśmy!

Burmistrz Paweł Macha


Materiał nadesłany