Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach wraz z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w dniach od 25 kwietnia do 15 czerwca br. będą prowadzili akcje zbiorki starych telefonów komórkowych. Telefony te zostaną przekazane Ojcom Werbistom.
WAŻNE - DO TELEFONU POWINNA BYĆ DOŁĄCZONA BATERIA (ŁADOWARKI NIE MUSI BYĆ)
Telefony można dostarczać do biura UTW (Sołtysówka)

w środy od 10.00 do 12.00
Pozostałe dni w naszej Bibliotece
od 9.00 do 15.00.
Nie wyrzucajmy starych telefonów komórkowych. Możemy je przekazać na misje.
Więcej na załączonym plakacie.
Zarząd UTW w Rudach