W dniu wczorajszym kolejny rok swojej działalności rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku w RudachRozpoczęcie odbyło się w gościnnych murach rudzkiej Szkoły Podstawowej. W trakcie spotkania omówione zostały plany naszej działalności w roku 2023/24. Co już zaplanowano:
-od października rozpoczniemy na szkolnej sali gimnastycznej zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w czwartki o godz. 16.15,
-04 października o godz.16.00 w Nadleśnictwie spotkanie z p. Marcinem Fischerem Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudy Raciborskie,
---- listopad spotkanie tematyczne " Stres i jego skutki" TERMIN DOPIERO ZOSTANIE PODANY.
-16 listopada o godz.16 wyjazd do Raciborza na przeniesiony z kwietnia spektakl pt. "Wielka sława to żart. Wiedeńskiej operetki czar,"
---- grudzień "SPOTKANIE OPŁATKOWE" tu też termin jeszcze nie jest ustalony.
W listopadzie planowana jest też wycieczka do Cieszyna.
PRZYPOMINAMY IŻ WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO CUKROWNI ODBĘDZIE SIĘ 21.09 O GODZ.8.45 Z PARKINGU OBOK KOŚCIOŁA.
Niestety z przyczyn niezależnych od nas i Fundacji Elektrowni Rybnik, zajęcia z gimnastyki wodnej są zawieszone. Po dzisiejszych rozmowach z Zarządem Fundacji, zatliła się iskierka nadziei na wznowienie w przyszłości tych oczekiwanych zajęć. Bardzo dziękujemy Zarządowi Fundacji. Cieszymy się bardzo z kolejnych nowych Słuchaczy którzy przystąpili do naszego grona.
Zarząd zwraca się do do wszystkich którzy finansowo chcieliby wesprzeć nasze działania, o przekazanie darowizny na konto: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 47-430 Rudy ul. Rogera 11  BS Racibórz 86 8475 1032 2004 3402 2007 0001 z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA. Za każdą przekazaną nam kwotę dziękujemy.

Zarząd UTW w Rudach.