Doczekaliśmy się nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (http://kuzniakultury.pl/). Wystarczyło zaledwie 3 lata, 3 tygodnie i 3 dni aby powstała strona w której dowiemy się w sposób uporządkowany co dzieje się aktualnego w murach „Kuźni Kultury” oraz podlegających jej budynkach kultury na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Dotychczas adres strony uległ awarii już za poprzedniego dyrektora Michała Fity w 2018 roku. Od końca września 2018 adres kuzniakultury.pl odsyłał na fanpage portalu Facebook do którego należało się zarejestrować aby w pełni mieć dostęp do informacji. Taka forma podawania aktualności znacząco utrudniała pozyskiwanie informacji na temat wydarzeń kulturalnych dziejących się na terenie całej gminy dla zwykłego mieszkańca, który nie posiadał konta na Facebooku.

Cieszy nas fakt, że w końcu ruszył portal i dowiemy się jakie m.in. plany, wydarzenia czekają mieszkańców Rud na najbliższe miesiące. Mamy tylko nadzieję że powstanie w tak szybkim tempie strony nie jest podyktowane zakończeniem 3 letniej kadencji Pani dyrektor ośrodka kultury Anny Kijek, którego termin upływa 28 lutego 2022 r. Informację o przedłużeniu czy też rozpisania konkursu na stanowisko dyrektora tejże palcówki możemy śledzić na stronach magistratu: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19507234 (na dzień 21.01.2022 brak informacji na temat przedłużenia czy też procedury konkursowej na stanowisko dyrektora). Brak informacji również na oficjalnej stronie urzędu.

Niezależnie kto obejmie stanowisko dyrektorskie po 1 marca 2022 organ odpowiedzialny za jednostkę będzie musiał w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury, podać program działania na nową kadencję; (organizator lub instytucja kultury poda do publicznej wiadomości, w celu zwiększenia transparentności procedury konkursowej i zapewnienia weryfikowalności działań podejmowanych przez dyrektora instytucji obejmującego stanowisko). 

Procedura ta jest wynikiem nowelizacji z 2018 r. dotyczącej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Warto również zobaczyć co dzieje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) MOKSiR: http://www.kuzniakultury.naszbip.pl/budzet - zasięgniemy m.in. informacji na temat budżetu, konkursów czy też cenniku wynajmu sal.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco niniejszych stron.