Od od jutra (21 lipca 2019) w Galerii Sztuki w Starym Opactwie można zobaczyć grafiki dr Aleksandry Czukek oraz dr Anny Wajdy związane z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Aleksandra Czudek

Ukończyła studia magisterskie z zakresu grafiki artystycznej oraz projektowania graficznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2012 roku. Otrzymała Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012. W trakcie studiów, w ramach programu ERASMUS, podjęła półroczne studia w Wielkiej Brytanii w Glyndwr University in Wales na kierunku Ilustracji. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych – Sztuki piękne na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując w 2018 roku tytuł doktora w zakresie sztuk plastycznych – sztuki piękne. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2011/2012 oraz 2015/2016, 2016/2017. Zajmuje się grafiką warsztatową, książką oraz rysunkiem.

O grafikach

Cykl grafik „Myśli nieoczywiste” nawiązuje do obserwacji linii produkcyjnej oraz człowieka umieszczonego w jej industrialnym pejzażu, narzucającej mu swój rytm, wymogi oraz tempo działania. Poprzez grafikę próbowałam samej sobie odpowiedzieć na pytania, oraz zrozumieć pewne wydarzenie, które mnie kiedyś spotkało. Człowiek dostosowuje się, stając się istotną częścią maszyny, kolejnym elementem produkcyjnej układanki o coraz bardziej zmechanizowanych ruchach – już niemalże „naturalnie automatycznych”. Graficzne formy o niekoniecznie figuratywnym charakterze, opowiadają o świecie społecznej istoty pomiędzy jej myślami a marzeniami i nadzieją. W pracach nie ma dosłowności, pozwalając by to myśl, przenikająca mimowolnie w struktury przedmiotów, jakie mogą pojawiać się na linii produkcyjnej, wciąż na nowo formowała obraz nie tylko w wyobraźni artysty, lecz również inspirowała do dalszych przemyśleń odbiorcę, widzącego i tworzącego w nich swój własny świat. Powstanie ostatniego cyklu grafik było odpowiedzią na potrzebę spojrzenia na istotę myśli – ich ulotność i to, czym są dla człowieka, budując jego świat, postrzeganie rzeczywistości, wyobraźnię oraz wiążące się z tym wszystkim poczucie własnej tożsamości i człowieczeństwa. Spoglądając na ten produkcyjny proces, grafika warsztatowa również wydaje się być pewnego rodzaju linią produkcyjną, mając swoją powtarzalność (technologia) i rytm (proces odbijania). Angażując wszystkie zmysły artysty, jego myśli i emocje powstaje coś powtarzalnego i jednocześnie artystycznie unikatowego.

Anna Wajda

Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W 2008 r. obroniłam tytuł magistra w cieszyńskim Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2018 r. zrealizowałam przewód doktorski. Od 2008 r. pracuję w Zakładzie Grafiki w macierzystej uczelni. Tworzę jako grafik warsztatowy oraz ilustratorka książek dla dzieci. Swoimi pracami wyrażam zachwyt nad światem i człowiekiem. Uczestniczka wystaw w kraju i za granicą.

O grafikach

Przedstawione grafiki dotyczą tematyki transcendentalnej, moich wrażeń i przemyśleń na temat spotkania Sakrum i Profanum w kontekście kultury chrześcijańskiej. Moje odczucia i przemyślenia wyrażam w kolorystyce i strukturze materii grafik, nawet najmniejszy ich element składowy jest niezbędny i ma konkretny przekaz. Sacrum przedstawiam jako pełnię doskonałości, coś ponadzmysłowego, czystego. Profanum jest dla mnie materialne, ma swój ciężar estetyczny, kolorystyczny, jest tęsknotą poszukującą spełnienia. W grafikach podejmuję próbę ukazania wpływu woli na dążenie do Sacrum, na wychodzenie z tego co ułomne i nietrwałe w kierunku pełni, światła i wieczności. Dobór odpowiedniej techniki jest ściśle związany z tematyką, a próba wyrażenia czegoś mistycznego związana jest z wykorzystaniem niematerialnych środków wyrazu jakim jest światło. W pełnym odbiorze moich grafik bardzo ważne jest wrażliwe wyczucie poszczególnych elementów składowych dzieła, faktury, gramatury-mięsistości papieru, kontrastów i głębi koloru. Wszystkie te składniki mają swój konkretny wydźwięk emocjonalny i sentencjonalny. Dzięki oszczędnym środkom wyrazu, pozostawiam miejsce na głębszy odbiór dzieła, bardziej aktywny emocjonalnie. Mam nadzieję, że doświadczenia estetyczne w odbiorze tych grafik poruszą widza do refleksji czy medytacji, wsłuchania w siebie i dostrzeżenia tego co ponadczasowe.

Wystawa potrwa do końca wakacji. Więcej informacji na www.rudy-opactwo.pl