Przypominamy że umowa na budowę nowego mostu w Rudach została podpisana 3 grudnia 2018 r. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Koszt inwestycji po przetargu to 8,952 mln zł. Wykonawcą jest firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Zadanie obejmuje przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu. Most tymczasowy o szerokości 4,9 m z ruchem wahadłowym nie powoduje większych problemów z dojazdem do A4. Termin wykonania to 29 listopada 2019 roku.
Na tym nie koniec inwestycji ZDW na DW 919. Podpisano umowy na remont w miejscowości Trachy i Przerycie - odcinki od mostu do skrzyżowania oraz do Trachów. Zadanie obejmuje naprawę warstw bitumicznych nawierzchni. Przewidziano także naprawę poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego, dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów prowadzących na nieruchomości przyległe. Termin wykonania 15.10.2019.

Jak informuje minister Michał Woś, do niedawna odpowiedzialny za drogi członek zarządu województwa śląskiego, w fazie projektowania są odcinki DW 919 na wysokości Jankowic oraz w stronę Gliwic. - Dzięki temu w krótkim czasie droga 919 już nie będzie straszyć - zapewnia Woś.
Wybierając się w tamtym kierunku, należy przygotować się na spore utrudnienia. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna, a w godzinach szczytu pracownicy.

Szczegółowe informacje o inwestycji:

Nazwa zadania: Budowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.
„Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w km 23+177 w miejscowości Rudy wraz mostem objazdowym”
Parametry techniczne obiektu:
Konstrukcja: jednoprzęsłowa, wolnopodparta, żelbetowa sprężona podłużnie i poprzecznie,  wzmocniona dźwigarem łukowym ( stalowym).
Posadowienie pośrednie – pale wielkośrednicowe fi 1200mm.
Długość całkowita:  Lc = 38,48 m
Rozpiętość teoretyczna: Lt = 30,0 m
Szerokość całkowita: B = 14,0 m ( przęśle) B =14,52m ( nad podporami)
Przeszkoda: rzeka Ruda
Klasa obciążenia: A wg. PN-85/S-10030 + Stanag

Zakres zadania:    
                         
1.Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
2.Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
3.Budowa i rozbiórka mostu objazdowego.
4.Rozbiórka istniejącego mostu.
5.Budowa nowego obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
6.Przebudowa odcinka drogi – 165,0 m.
7.Regulacja koryta cieku wraz z umocnieniem.

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, klasa drogi G.
Termin realizacji:  03.12.2018 r. – 29.11.2019 r.