Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, Lasy Państwowe Marcina Fischera.
Nadleśniczy w dotychczasowej pracy w Lasach Państwowych doskonale sprawdził się w działaniu jako komendant posterunku straży leśnej, a w ostatnim czasie pełnił obowiązki nadleśniczego po czym z dniem dzisiejszym został oficjalnie powołany na to stanowisko.
Nowemu nadleśniczemu serdecznie gratulujemy awansu