Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Państwu informacje na temat akcji strajkowej. Niestety, ale nic nie wskazuje na to, by pomiędzy rządem a związkami zawodowymi doszło do porozumienia. Nasza szkoła przyłącza się do strajku i w związku z tym następuje zmiana stałego planu na zajęcia alternatywne. Dla łatwiejszego odbioru najważniejsze informacje dla rodziców poniżej w punktach:

  1. Strajk zaczyna się w poniedziałek 8 kwietnia. O czasie trwania strajku w naszej szkole będą Państwo informowani na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową. 
  2. Zajęcia  dla uczniów będą się zaczynały wg normalnego planu o godzinie 8.00. Młodsze klasy (od I do IV) rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.50.
  3. W dniach strajku w szkole nie będzie dodatkowych zajęć w postaci kółek, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, innych. Wszystkie klasy będą kończyć zajęcia o godz. 13.35.
  4. Świetlica szkolna będzie czynna wg normalnego planu od 6.45 do 8.50 oraz po zakończeniu lekcji od godz. 13.40 do 16.45. 
  5. Stołówka szkolna będzie funkcjonować normalnie. Uczniowie zapisani na obiady otrzymają pełny, dwudaniowy obiad. 
  6. Autobus szkolny rano będzie dowoził uczniów zgodnie z planem. Pierwszy odwóz będzie również wg planu. Drugi odwóz zostanie przyśpieszony. 
  7. W ramach dodatkowych alternatywnych zajęć dla uczniów w poniedziałek w szkole odbędzie się spektakl "Muzykanci z Bremy" dla uczniów klas młodszych (I-IV) oraz "Pan Twardowski" dla klas starszych. 
  8. Również w poniedziałek klasy III gimnazjum będą miały zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. 
  9. We wtorek takie same zajęcia będą miały ósme klasy gimnazjum. 
  10. Klasy ósme oraz trzecie gimnazjum będą miały w poniedziałek i wtorek zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.   
 
Adrian Plura
dyrektor szkoły

 

W Gminie Kuźnia Raciborska, według informacji pozyskanych od Dyrektorów, do planowanego na 8 kwietnia 2019 r. strajku nauczycieli i pracowników oświaty przystąpiły: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu, Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach.
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Wszyscy uczniowie, którzy w tych dniach przyjdą do tych placówek będą mieć zapewnioną opiekę. Inna będzie jedynie organizacja zajęć w tym dniu. Autobusy szkolne kursują według planu. Drugi kurs odwozu ze szkoły w Rudach będzie po siódmej lekcji.
Ze względu na dynamikę sytuacji prosimy śledzić informacje na stronach placówek.


Aktualizacja: Godz. 22:10.
Strajk nauczycieli jednak się odbędzie. Od godziny 19:00 trwały negocjacje między stroną rządową i związkami reprezentującymi nauczycieli. NSZZ "Solidarność" przyjęła propozycję rządu; ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego i FZZ - Forum Związków Zawodowych odrzuciły ją – poinformowała w niedzielę po zakończeniu rozmów wicepremier Beata Szydło.