W dniu 4 listopada część rudzkiej Kultury doznała wielkiej straty. Właśnie w tym dniu dowiedzieliśmy się, że wieloletnia chórzystka rudzkiego chóru, altka, Pani Małgorzata Poloczek odeszła do domu Ojca. Według otrzymanych danych z historii chóru przygodę ze śpiewem rozpoczęła jako młoda dziewczyna w 1950 roku i aktywnie uczestniczyła u boku swojej najbliższej rodziny w życiu zespołu przez blisko 60 lat.

W czasie jej działalności rudzki zespół został odznaczony m.in.:
 • Proporcem Ministerstwa Kultury i Sztuki- 1955 r.
 • Dwoma srebrnymi Laurami - 1965 r.
 • Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego - 1966 r.
 • Odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie przez WRN Opole - 1967 r.
 • Medalem Zasłużonemu w Rozwoju Ziemi Raciborskiej przez PRN Racibórz- 1968 r.
 • Srebrną Odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - 1970 r.
 • Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego przez WRN Katowice - 1985 r.
 • Złotą odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - 1990 r.
 • Złotą Odznaką Honorową z Laurem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - 2000 r. 

Sama zaś Pani Małgorzata za zasługi otrzymała honorowe odznaki Zarządu Głównego PZCHiO.
 • odznakę stopnia III brązową
 • odznakę stopnia II srebrną
 • odznakę stopnia I złotą
 • odznakę stopnia I złotą z Laurem
 • dyplom uznania Zarządu Głównego PZCHiO - wraz z mężem Bolesławem.
Pani Małgorzata od roku 2010 znalazła się w gronie członków honorowych Chóru im. Juliusza Roger.

Pogrzeb śp. Małgorzaty Poloczek odbędzie się w najbliższą sobotę, 7 listopada o godz. 10.00 w Bazylice WNMP, następnie ciało zostanie złożone do grobu na rudzkim cmentarzu. 
Jednocześnie w imieniu redakcji składamy najgłębsze wyrazy żalu i współczucia rodzinie, bliskim oraz członkom chóru im. Juliusza Rogera.