Odnawialne Źródła Energii – 408 instalacji w Gminie Kuźnia Raciborska!

Z przyjemnością informujemy, że Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” został wybrany do dofinansowania i będzie realizowany !

70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu, którego liderem jest gmina Tarnowskie Góry, a nasza Gmina jest partnerem. Dzięki projektowi w naszej Gminie na montaż odnawialnych źródeł energii będzie do rozdysponowania około 8 mln zł! Oznacza to, że 408 instalacji pojawi się w prawie 300 gminnych gospodarstwach domowych!

17 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach gminy partnerskie podpisały aneks do zawartej przed dwoma laty umowy.

Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowali: burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz skarbnik Anna Szostak.

Projekt, który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego – otrzymał dofinansowanie, realizowany będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Na początku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.

Termin realizacji projektu: 2020-08-30 – 2022-06-30

Wartość całkowita: 69 625 950,78 zł

Koszty kwalifikowane – 62 055 826,00 zł

Dofinansowanie – 52 747 452,10 zł