Na skrzynkę redakcyjną zostało przesłane oficjalne zapytanie skierowane przez burmistrza Kuźni Raciborskiej pana Pawła Machę do prezydenta Rybnika pana Piotra Kuczery.

Korespondencja została wywołana w nawiązaniu do dyskusji na temat inicjatywy radnych z Rud dotyczącej jednej z alternatyw przyszłości sołectwa jako dzielnicy miasta Rybnik. Pan Paweł Macha przesył na skrzynkę redakcyjną odpowiedź prezydenta na oficjalne zapytanie. 

Pan Burmistrz wspomina również w korespondencji że tego typu inicjatywy nie są czymś nowym. W pierwszym roku mojej kadencji radny gminy Nędza zaproponował w moim gabinecie przyłączenie sołectwa Ciechowice i Zawada Książęca do Nas ;-) Słyszałem, że radny z Niewiadomia chce oderwania od Rybnika - pisze burmistrz.

Poniżej publikujemy treść korespondencji:

-------- Wiadomość oryginalna --------

Temat: Piotr Kuczera temat inicjatywy radnych przyłączenia Rud do Rybnika
Data: 2019-01-07 15:19
Od: pawel.macha@umkuznia.pl
Do: rybnik@um.rybnik.pl

Witam

Panie Prezydencie

Nawiązując do kilku prywatnych rozmów z Panem na temat inicjatywy radnych z Rud (część gminy Kuźnia Raciborska) dotyczącej chęci oderwania tego sołectwa od całości i włączenia do Rybnika ,proszę o zajęcie stanowiska na ten temat.Gmina Kuźnia Raciborska prowadzi długofalową politykę inwestycyjną popartą złożonymi wnioskami o dofinansowanie dużych, jak na nasze możliwości zadań typu kanalizacja , drogi itp.dla tego sołectwa i powinna brać takie ewentualności pod uwagę ze względu na chociażby okresy trwałości projektów unijnych.Jednoznaczne stanowisko pozwoli na kontynuację przygotowanych zadań i realizację budżetu na 2019 r,lub decyzje o nie podejmowaniu ryzyka zwrotu środków pomocowych.

Pozwoli także na refleksję i skłoni do porozumienia Radnych w sprawie solidarnego współistnienia mam nadzieję, lub ustalenia warunków rozwodu za porozumieniem stron bez alimentów

z poważaniem

Paweł Macha

burmistrz Kuźnia Raciborska


-------- Wiadomość oryginalna --------

Temat: Przyłączenie Rud do Rybnika - Nr sprawy: Or.033.2.2019
Data: 2019-01-16 13:52
Od: Agnieszka Merkel <rybnik@um.rybnik.pl>
Do: pawel.macha@umkuznia.pl
Odpowiedź do: rybnik@um.rybnik.pl

 

W załączeniu przekazuję odpowiedź Prezydenta Miasta Rybnika na korespondencję z dnia 7 stycznia br. 

Z poważaniem 
Agnieszka Merkel
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

>> Odpowiedź prezydenta Miasta Rybnik Pana Piotra Kuczery <<