W niedzielę, 12 maja, pod kapliczką św. Izydora Oracza w Jankowicach odbywała się tradycyjna uroczysta Msza św. ku czci jej patrona. Mszę św. Odpustową odprawił wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach, ksiądz Grzegorz Lepiorz. Kult św. Izydora Oracza rozpoczął się w Jankowicach na przełomie XIX i XX wieku, kiedy miejscowi rolnicy ufundowali kapliczkę ku jego czci na skrzyżowaniu obecnych ulic Wiejskiej i Raciborskiej. Co roku mieszkańcy Jankowic na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja spotykają się na mszy świętej, a po jej zakończeniu z feretronem przedstawiającym patrona kaplicy i św. Jana Nepomucena (patronuje innej jankowickiej kapliczce) obchodzą pola i łąki, zatrzymując się na krótką modlitwę w miejscu pochówku ofiar epidemii tyfusu z 1847 roku. Uroczystości kończą się powrotem pod kapliczkę św. Izydora.
Kaplica św. Izydora w Jankowicach to obiekt neogotycki z 1902 roku. W dzwonnicy znajduje się dzwon konsekrowany przez opata cystersów w 1731 roku. Odlany został w Opawie w pracowni ludwisarskiej Franciszka Xawerego Stanke w tym samym roku, w którym został konsekrowany. Dzwon poświęcony jest św. Florianowi, i zanim trafił do kapliczki, wisiał w wolnostojącej dzwonnicy na terenie wsi. Niestety, w ostatnim czasie dzwon uległ pęknięciu, co uniemożliwiło dalszą jego pracę. Aktualnie dzwon jest w naprawie. Ksiądz podziękował mieszkańcom za pomalowanie kaplicy św. Izydora oraz za dbanie o przydrożne krzyże w Jankowicach, remont wykonany nakładem pracy i ze środków parafian wsi.