25 maja przypada dzień odpustu w Rudzie Kozielskiej. Wtedy to w kościele czci się świętego Urbana patrona wsi Ruda Kozielska. Święty Urban jest patronem właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów. Uroczystość odpustowa przy nie sprzyjającej pogodzie odbyła się w niedzielę 16 maja. Mszę Świętą o godz. 9:00 odprawił ksiądz proboszcz Sebastian Śliwiński oraz wikary naszej parafii  ksiądz Amadeusz Pełka. Uroczysta msza odpustowa odbyła się przy asyście pocztów sztandarowych OSP Ruda Kozielska oraz Górników. W tym roku z powodu zalecanych zasad bezpieczeństwa, spowodowanych pandemią nie odbyła się tradycyjna procesja błagalna do przydrożnych krzyży . Sołtys sołectwa, Pani Gizela Górecka podziękowała wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w przygotowanie tej uroczystości oraz podziękowanie dla mieszkańców za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Urbana.
  Św. Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci św. Kaliksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230, czyli okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go Dante w „Boskiej Komedii” (Raj, Pieśń XXVII). W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troyes, Walencji, a w Polsce – Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa i Rudy Kozielskiej.