25 maja przypada dzień odpustu w Rudzie Kozielskiej. Wtedy to w kościele czci się świętego Urbana, patrona wsi Ruda Kozielska. Święty Urban jest patronem właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Uroczystości odpustowe odbyły się w niedzielę 19 maja. Mszę Świętą odprawił proboszcz, ksiądz Sebastian Śliwiński. Po mszy św. mieszkańcy wraz z księdzem, orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi oraz feretronem udali się w procesji błagalnej do krzyży znajdujących się w Rudzie Kozielskiej. Najpierw wszyscy udali się do krzyża na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Skośnej, następnie przeszli do krzyża przy ulicy Raciborskiej, niedaleko Domu Strażaka, a na zakończenie do krzyża przy zbiegu ulic Wildek i Górniczej. Przy każdym z tych krzyży proszono o różne ludzkie potrzeby oraz czytano tzw. zolycki (wypominiki) za zmarłych mieszkańców Rudy Kozielskiej i ich krewnych. Sołtys Rudy Kozielskiej, pani Gizela Górecka, podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tej uroczystości oraz mieszkańcom za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Urbana. Po zakończonej procesji mieszkańcy spotkali się przy kawie i kołoczu przy OSP Ruda Kozielska.
   Św. Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci św. Kaliksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230, czyli okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według podań to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go Dante w „Boskiej Komedii” (Raj, Pieśń XXVII). W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troyes, Walencji, a w Polsce – Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa i Rudy Kozielskiej.