Jakość powietrza przez cały dzień ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) na przeważającym obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w części północno-zachodniej umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu i lokalnie w części środkowej i południowej zła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Prognoza na wtorek (10.11.2020):
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana* i dostateczna*, lokalnie w części południowej i południowo-zachodniej zła*.

* Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, maksymalnego stężenia 8-godzinnego kroczącego znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).