Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach wraz z p. Radosławem Krawczykiem" Śląskim przewodnikiem" zapraszają wszystkich chętnych na wycieczkę do Otmuchowa i Paczkowa. Plan wycieczki przygotowany jest na wypadek pogody lub niepogody.
Koszt od osoby wynosi 130 złotych i obejmuje:
- przejazd,
- ubezpieczenie,
- koszty wstępu do muzeów,
- opłatę przewodnika.
Kawa i ewentualny obiad we własnym zakresie.

Zapisy w biurze UTW Rudy w każdą środę w godzinach 10:00 - 12:00 do dnia 19 października.


W wypadku dojścia do wycieczki, a podyktowane jest to ilością chętnych, wyjazd nastąpi 22 października o godzinie 8.00 z parkingu obok kościoła w Rudach.
W załączeniu plakat informacyjny.