Wyniki pierwszego głosowania

Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Frekwencja w dużych miastach (powyżej 250000 mieszkańców)

Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego

Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)

Gminy z największą i najmniejszą frekwencją