Od 15 lutego grupa 46 osób z naszej parafii pielgrzymuje do Ziemi Świętej, pod duchową opieką   ks. proboszcza Sebastiana Śliwińskiego.  Pielgrzymka ma bardzo bogaty program, odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością Pana Jezusa – Betlejem, Jerozolimę, Kanę Galilejską, zwiedzimy Bazylikę Narodzenia Pańskiego, Bazylikę Zwiastowania, Ogród Oliwny i inne ważne duchowo miejsca.

"Przesyłamy serdeczne pozdrowienia i pamiętamy w modlitwie.
Dziś szczególne pozdrowienia z Góry Tabor i Kany Galilejskiej."

<< Na zdjęciu grupa stoi przed pomnikiem św. Piotra trzymającego pastorał i klucze do bramy niebios.

800 lat (1219-2019) od pielgrzymki pokoju św. Franciszka do Ziemi Świętej
Rok 2019 jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dokładnie 800 lat temu św. Franciszek przybył w pielgrzymce do Ziemi Świętej jako świadek pokoju, pozostając tu do 1220 roku. W czasie kiedy rozgorzała walka w piątej już wyprawie krzyżowej i wydawało się że jedynym przemawiającym językiem jest walka, wówczas św. Franciszek przekroczył linię frontu i logikę ludzkiego myślenia, stając się otwartym na Boże natchnienie, które doprowadziło go do wiary w odkrywanie człowieczeństwa w każdym stworzeniu. Spotkanie z sułtanem Melek el-Kamelem i pobyt w Ziemi Świętej wpłynęły na sposób ewangelizowania, świadectwo życia i proklamacji Słowa. One inspirowały przez osiem wieków nasze duszpasterstwo i wciąż wywierają wpływ na franciszkańską obecność na Bliskim Wschodzie poprzez działalność Kustodii Ziemi Świętej.