Dnia 31 maja 2023r. Słuchacze UTW w Rudach spotkali się na wykładzie którego tematem była „Pierwsza pomoc”. Całość wykładu prowadził ratownik medyczny i koordynator Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu p. Krzysztof Grobelny. Tematami poruszanymi na wykładzie były: udary mózgu i sposoby jego rozpoznawania, zawały serca, resuscytacja, pierwsza pomoc przy złamaniach i innych urazach, postępowanie  z osobami chorymi na cukrzycę i inne chorobowe zachowania. Jak wskazał prelegent we wszystkich tych przypadkach najważniejsze jest, aby jak najszybciej przytępić do udzielania pomocy. Czas odgrywa tu najważniejszą rolę. W razie zauważenia zagrożenia życia, wszyscy jesteśmy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy. Podczas szkolenia zapoznano się również z działaniem i sposobami użycia podręcznych defibratorów AED w wypadku podejrzenia zawału serca. W Rudach posiadamy dwa takie urządzenia. Jedno na budynku Nadleśnictwa, drugie na budynku Straży Pożarnej. Dodatkowo chętni mogli spróbować wykonać na manekinie masaż serca ( co nie było takie proste, łatwe i przyjemne). Na końcu spotkania p. Krzysztof opowiedział o przypadkach nieuzasadnionego wzywania pogotowia. Panu Krzysztofowi i wszystkim pracownikom pogotowia dziękując za codzienny wysiłek i poświęcenie, życzymy satysfakcji i radości z każdego uratowanego ludzkiego życia.