Dziś w kościele w Rudach o godz. 7:00 odbyła się Msza św. w intencji śp. ks. prałata Bonifacego Madli w pierwszą rocznicę śmierci, wieloletniego proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kustosza sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.
  Ksiądz prał. Bonifacy Madla urodził się 25 lutego 1939 r. w Suchym Borze koło Opola. Był synem Józefa i Zofii (z d. Prudlik). Szkołę podstawową ukończył w Opolu, a szkołę zawodową jako ślusarz narzędziowy oraz wieczorowe liceum ogólnokształcące również ukończył w Opolu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 15 czerwca 1969 r. w Opolu, w kościele katedralnym, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Franciszka Jopa. Następnie został skierowany jako wikariusz do parafii Narodzenia NMP w Głubczycach (1969-1973), Wszystkich Świętych w Gliwicach (1973-1978), Trójcy Świętej w Bytomiu (1978-1979). Następnie został skierowany przez bp. Alfonsa Nossola na studium formacyjne Ruchu Światło-Życie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował pod czujnym okiem ks. Franciszka Blachnickiego. Tam również uzyskał licencjat i powrócił do pracy duszpasterskiej, tym razem do Pławniowic, jako pierwszy moderator ruchu w diecezji opolskiej. W tym czasie pełnił funkcję wikariusza w Pławniowicach w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (1980-1981); był administratorem Domu Rekolekcyjnego w Pławniowicach (1980-1990); administrator, a następnie proboszcz parafii w Pławniowicach (1981-1991). W latach 1991-1993 został proboszczem parafii św. Bartłomieja w Jarnołtówku. Na wyraźną prośbę bp. Jana Wieczorka został inkardynowany do diecezji gliwickiej w 1993 r. 28 sierpnia 1993 r. objął parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach i jednocześnie został kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pokornej (1993-2009). Pełnił wiele funkcji w diecezji opolskiej i gliwickiej, m.in. diecezjalnego koordynatora rekolekcyjnego ruchu oazowego (1980-1990), wicedziekana dekanatu Ujazd Śląski (1990-1991), rejonowego referenta ds. powołań kapłańskich i zakonnych (1981–1993), diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego (1990-1993). Był członkiem Kolegium Konsultorów (1997-2002) i dwukrotnie zasiadał w Radzie Kapłańskiej (w latach 1987-1992 i 1997-2002). 21 września 1990 r. biskup opolski Alfons Nossol, w dowód uznania dla jego zasług, szczególnie zaangażowania w ruch oazowy, nadał mu tytuł dziekana honorowego. 21 października 2008 r. otrzymał godność prałata (kapelana Jego Świątobliwości). W 2009 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej miejscowości w Suchym Borze (2009-2020). Po skomplikowanym złamaniu, przez kilka miesięcy przebywał w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, a następnie przeniósł się do Wiśnicza, do Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej. Zmarł 17 maja 2023 r. w szpitalu w Toszku. W dniu 22 maja 2023 r. został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rudach.