Podnoszenie kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

Od stycznia do czerwca 2019 roku Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska, którzy ukończyli 25 rok życia, mogą wziąć udział w bezpłatnych 12-godzinnych szkoleniach, w trakcie których nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych oraz zwiększą aktywne i wszechstronne posługiwanie się nowymi technologiami w życiu codziennym.

Do wyboru będzie 7 bloków tematycznych:
1. Tworzenie własnej strony internetowej
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w sieci
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach przez wykwalifikowanego instruktora.

Miejsce realizacji:

Kuźnia Raciborska (MOKSiR),
Rudy (Szkoła Podstawowa),
Budziska (Społeczna Szkoła Podstawowa).

Wartość projektu: 75 040,00 zł.

Nabór uczestników odbywa się drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu i będzie trwał do wyczerpania wolnych miejsc. Jest również możliwość odebrania formularzy w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Rudach w przyszłą środę w godzinach urzędowania.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska
32 419 14 18
509 767 553
608 064 392
792 287 337
e-mail: obywatelit@umkuznia.pl
www.kuzniaraciborska.pl