Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach w roku szkolnym 2019/2020.

 Poniżej krótkie zestawienie działalności UTW Rudy

Odbyły się 4 spotkania tematyczne:

spotkanie z autorem książki „ Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa” -  Panem Kamilem Kartasińskim,

spotkanie z Panią Anną Szukalską - Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,

spotkanie z kom. Mirosławem Szymańskim – Rzecznikiem Prasowym Policji Powiatowej
w Raciborzu,

spotkanie z Panią mec. Alicja Marcinek - Kruty. Tematem spotkania były ubezwłasnowolnienie i obowiązek alimentacyjny wobec rodziców.

Należy tu nadmienić, iż w tych spotkaniach które były ogłaszane mogli wsiąść udział wszyscy mieszkańcy.

Odbyły się 2 wycieczki:

12.10.19r. do Pławniowic gdzie oficjalnie rozpoczęto rok szkolny 19/20. Gościł nas ks. dr. Krystian Worbs, gospodarz pałacu w Pławniowicach. Mieliśmy okazję zwiedzić pałac i zapoznać się z jego historią.

07.03.20r. wyjazd do Browaru i na zaproszenie kom. Mirosława Szymańskiego do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. W browarze poznaliśmy jego historię i teraźniejszość oraz degustowaliśmy jego produkty, a na komendzie zapoznaliśmy się z nie widoczną na co dzień pracą Policji.

Kursy:

W dniach 21.08-29.11.19r. w ramach projektu „Śląska Akademia Senior 65+” członkowie brali udział w szkoleniu komputerowym. Kurs zakończył się egzaminem i wręczeniem wytrwałym uczestnikom tabletów.

Koncerty:

22.02.20r. członkowie UTW wzięli udział w „ Koncercie Wiedeńskim” zorganizowanym przez Raciborskie Centrum Kultury.

Zajęcia sportowe:

 12 razy odbyły się „Gimnastyki dla seniorów” oraz 12 razy jechaliśmy na zajęcia z  „Fitnessu w basenie dla seniorów„ w obiekcie Fundacji Energia Ciepła przy Elektrowni „Rybnik.” Z zajęć tych korzystali nie tylko członkowie UTW w Rudach.

Spotkania towarzyskie:

08.08.19r. odbyło się ognisko na terenie Kolejki Wąskotorowej w Rudach, którego gościem był o. Beniamin Remiorz.

16.12.19r. w gościnnych murach Opactwa Rudzkiego odbyło się „Spotkanie opłatkowe”. Życzenia świąteczne wszystkim członkom przesłali: o Beniamin Remiorz z Paragwaju i minister Michał Woś.

Akcje:

Wielkim sukcesem zakończyły się dwie charytatywne akcje. Pierwsza to „Książki dla biblioteki”, w której członkowie przekazywali książki dla Biblioteki w Rudach. Wszyscy którzy brali w niej udział otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Druga - zorganizowana wraz z Instytutem Onkologii w Gliwicach pod hasłem „Daj misiaka dla dzieciaka”. Wraz z członkami UTW w akcji wzięli udział: Nadleśnictwo, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Rudach
oraz osoby indywidualne. Zebrano 224 rożnego rodzaju pluszaki.

Oficjalne zakończenie roku 2019/2020 odbyło się 09.07.20r. W zakończeniu brało udział
35 członków oraz zaproszeni goście.

Z powodu stanu epidemii nie odbyły się wycieczki do Czech, Rusinowic, Koszęcina i Wisły. Ponadto nie kontynuowano zajęć z gimnastki i wodnego fitnessu. Nie odbyły się zaplanowane spotkania.

Podziękowania.

Zarząd UTW w Rudach bardzo dziękuje Władzom Miasta Kuźnia Raciborska oraz Władzom Nadleśnictwa w Rudach za finansowe wsparcie naszej działalności, co pozwoliło nam pokryć koszty przejazdu uczestników na zajęcia fitnessu wodnego dla seniorów.

Dziękujemy również wszystkim współpracującym z nami instytucjom tj. Urzędowi Miasta Kuźnia Raciborska, Opactwu, Nadleśnictwu, Szkole Podstawowej, OSP w Rudach, Policji Powiatowej w Raciborzu, Portalowi Rudy24 za wszelką pomoc, przychylność i wyrozumiałość.

Szczególne podziękowania Zarząd kieruje do wszystkich nie wymienionych tutaj z nazwisk osób, które w sposób niewidoczny, anonimowo wspierają naszą działalność. Dziękujemy.

 

Ps. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się że są osoby które powołując się UTW w Rudach organizują zapisy na wczasy. INFORMUJEMY, IŻ UTW w RUDACH NIE ORGANIZUJE ŻADNYCH WYJAZDÓW, WCZASÓW ITP.

ZARZĄD