Rok 2019 dobiega końca. Odczucia co do tego jaki był, są rożne w zależności od tego kogo się o to spytamy. Dla nas jako Zarządu UTW w Rudach był bardzo udany. Oprócz normalnych zajęć udało nam się sfinalizować trzy akcje ze wspaniałym skutkiem. Pierwsza to „Znaczek na misje”, druga „Książki dla biblioteki”, trzecia „Daj misiaka dla dzieciaka”. O ile dwie pierwsze były akcjami tylko Członków UTW, to w tej trzeciej brali również udział ludzie dobrej woli ze Szkoły, Przedszkola i Nadleśnictwa z Rud i za to im dziękujemy. Dziękujemy za ofiarność, zrozumienie i okazane serce. Dziękujemy również jako Stowarzyszenie wszystkim instytucjom które wspierają naszą działalność: Opactwu w Rudach, Władzom Miasta Kuźnia Raciborska, Nadleśnictwu, Szkole Podstawowej w Rudach oraz portalowi Rudy24. Dziękujemy również wszystkim naszym prelegentom i instruktorom. Co przyniesie Nowy Rok 2020? Zamierzeń jest dużo, jak zwykle zależy to od wielu czynników, nie zawsze leżących po naszej stronie. Nie mniej, już teraz składamy wszystkim naszym Członkom najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Niech szczęście Was nie omija, zdrowie sprzyja, radość niech gości na Waszych twarzach i w Waszych sercach. Kończąc życzymy aby poniższa myśl którą napisał senegalski naukowiec i pisarz Boucar Diouf była myślą przewodnią nadchodzącego roku.
Ledwo zaczął się dzień … a już wybija osiemnasta.

Ledwo był poniedziałek, a już nadszedł piątek.

… i miesiąc już prawie się skończył.

… i rok również dobiega końca.

… i tak  40, 50 lub 60 lat naszego życia minęło.

… i oto zdajemy sobie sprawę z tego, że straciliśmy naszych przyjaciół, rodziców.

… i przychodzi świadomość, że jest za późno, by wszystko cofnąć, odwrócić bieg losu.

Zatem… Próbujmy mimo wszystko, skorzystać jak się tylko da z czasu, który nam został…

Nie przestawajmy szukać czynności, które dają nam radość…

Dodajmy kolorów naszej szarej codzienności…

Uśmiechajmy się do małych rzeczy, które wlewają balsam do naszych serc. I mimo wszystko, trzeba abyśmy cieszyli się spokojem czasu, który nam został.
Spróbujmy wyrzucić z naszego życia to wieczne “później”.

Powiem to później…

Pomyślę o tym później…

Przekładamy wszystko, jakby to “później” zależało od nas…

Tymczasem to, czego nie rozumiemy, to prosta prawda, że:

później, kawa będzie już zimna…

później, priorytety się zmienią …

później, urok zgaśnie …

później, zdrowie minie …

później, dzieci dorosną …

później, rodzice się zestarzeją …

później, obietnice zostaną zapomniane …

później, dzień stanie się nocą …

później, życie się skończy …

“Później” to często za późno…

Zatem… Nie zostawiajmy nic na później

Ponieważ czekając na to “później “, możemy stracić na zawsze

najlepsze chwile,

najpiękniejsze doświadczenia,

najwspanialszych przyjaciół,

najukochańszą rodzinę.

Dzień jest teraz. Chwila wydarza się w tym momencie...”

Zarząd UTW w Rudach.