Szanowni mieszkańcy Rud.

Dziękuję za zaufanie i wybór mnie na sołtysa naszej miejscowości na kolejną kadencję. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania. Mam nadzieję, że za 5 lat spotkamy się zadowoleni z tego co wspólnie uda się nam zrealizować. Razem z nowo wybraną Radą Sołecką będziemy się starali o to by Rudy z każdym dniem i rokiem były piękniejsze i bardziej zagospodarowane. Każdą Waszą nawet najmniejszą sprawę będę się starał pozytywnie załatwić. Mam nadzieję, że będzie to dobre pięć lat dla Was i dla naszych Rud.

Pozdrawiam

Węglorz Wojciech
sołtys sołectwa Rudy