W ubiegłą sobotę (1 lutego 2020 r.) poświęcony został nowy wóz strażacki na podwoziu Volvo fl280 (Volvo 4x4 FLD3C) w zabudowie Bocar, wprowadzony do rudzkiej jednostki OSP ubiegłym roku. Pisaliśmy o tym (czytaj). Poświęcenia dokonał ks. Sebastian Śliwiński, proboszcz niniejszej parafii. W uroczystości udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda, senator Ewa Gawęda, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, radny sejmiku województwa śląskiego Henryk Siedlaczek, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Adam Wilk, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Raciborzu Stefan Kaptur, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Radosław Kasprzyk, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, sołtys sołectwa Rudy Wojciech Węglorz, druhowie OSP i mieszkańcy Rud.