Dąb „Cysters” nazwany tak przez leśników z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, stał się jedną z wielu ikon przyrody parku w Rudach. Bez wątpienia jest też najstarszym „mieszkańcem Rud”.

Tak opisał „Cystersa” w roku 1858 August Potthast, historyk, doktor filozofii, w swoim dziele „Historia dawnego Klasztoru Cystersów w Rudach na Górnym Śląsku”, wydanym z okazji sześćsetlecia założenia opactwa:

„Cicho wędruje zamyślony przybysz krętymi żwirowymi ścieżkami po parku i spogląda pełen zadumy na stare, wysokie drzewa w pobliżu pałacu, spośród których jedno przyciąga szczególną uwagę; mam na myśli olbrzymi dąb, który jak pomnik historii Rud wznosi się za pięknym kościołem i którego liście szemrzą baśń o początkach istnienia klasztoru w czasach, gdy drzewo było zasadzone…”

Jeszcze wcześniej, bo w 1752 r. dostojne rozmiary „Cystersa” zauważył J. E. Ridinger, umieszczając kontury dębu w mezzotincie, której tematem jest opactwo, a w szczególności obraz Matki Boskiej Pokornej (Rudzkiej).

Obecnie dąb „Cysters” wg badań dendrologów liczy 520 lat i jest jednym z najokazalszych drzew na Górnym Śląsku. Jego wysokość sięga 31 m, a obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi wynosi 740 cm.

Od 8 marca 2023r. Stare Opactwo w Rudach zaprasza do zakupu sadzonki z najstarszego dębu "Cysters" w cenie 50 zł / szt.

Każda sadzonka posiada certyfikat!

Drzewko można zakupić na dziedzińcu Starego Opactwa od wtorku do piątku w godz. 8:30-15:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. kontaktowy: +48 32 410 33 11 lub 604 211 180