Wczoraj, czyli 30 maja 2024 r., parafia w Rudach celebrowała uroczystość Bożego Ciała. To wydarzenie przyciągnęło liczne tłumy wiernych, którzy wzięli udział zarówno w uroczystej Mszy Świętej, jak i tradycyjnej procesji ulicami naszej miejscowości. O godzinie 9:00 rano, wierni z Rud i okolicznych miejscowości zgromadzili się w kościele parafialnym, by uczestniczyć w Mszy Świętej, której przewodniczyli wszyscy kapłani z parafii. Kazanie dotyczące Eucharystii wygłosił proboszcz parafii, ksiądz Sebastian Śliwiński, podkreślając jej doniosłość i znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Po zakończeniu Mszy Świętej, wierni wyruszyli w procesji, a kapłani niosący Najświętszy Sakrament, umieszczony w ozdobnej monstrancji, prowadzili ich do przygotowanych czterech ołtarzy. Przy ołtarzach Bożego Ciała, Chór im. Juliusza Rogera wziął udział w oprawie muzycznej, wykonując utwory eucharystyczne w języku łacińskim w opracowaniu I. Reimanna. Jest to tradycja, która trwa już ponad 71 lat i śpiewana jest przez członków naszego chóru. Procesja rozpoczęła się od kościoła parafialnego, a trasa prowadziła przez ulicę cysterską wokół starego opactwa, tworząc niezwykły i uroczysty widok. Atmosfera była napełniona radością, skupieniem i jednością. Uczestnicy procesji wyrazili głęboką wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii oraz wdzięczność za dar Ducha Świętego, który prowadzi i umacnia ich w życiu duchowym. Uroczystość Bożego Ciała w Rudach była nie tylko okazją do publicznego wyznania wiary, lecz również do umocnienia więzi społeczności parafialnej. Wspólne uczestnictwo w Mszy Świętej i procesji budowało poczucie jedności i przynależności do Kościoła.

Więcej zdjęć na stronie parafii : https://www.rudy-parafia.pl/boze-cialo--400-album-galeria