DO 12 WRZEŚNIA 2019 wysyłając jedno zdjęcie można zdobyć atrakcyjne nagrody.
Dla wracających z wakacji przedłużamy konkurs fotograficzny „Lokalne piękno”, organizowany przez Zarząd Osiedla Stara Kuźnia i Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularzy zgłoszeniowych oraz do zapoznania się z regulaminem:
https://kuzniaraciborska.pl/pliki/stara_kuznia/aktualnosci/2019-07-11_lokalnepiekno/formularz.doc
https://kuzniaraciborska.pl/pliki/stara_kuznia/aktualnosci/2019-07-11_lokalnepiekno/regulamin.pdf

Dostarczanie prac i zgłoszeń: osiedlestarakuznia@gmail.com lub osobiście do Referatu Edukacji, Sportu i Promocji UM Kuźnia Raciborska pokój nr 3.

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami w postaci roweru, namiotu i aparatu. Uczestnikami mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli.
Warunkiem udziału jest wykonanie tylko jednego zdjęcia, przesłanie pracy konkursowej i wypełnionego zgłoszenia na jeden z powyżej podanych adresów.

Konkurs obejmuje trzy kategorie zdjęć: pejzaż, przyroda, zabytki i historyczne miejsca.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.09.2019 r. podczas „Dnia Ziemniaka”.
Życzymy udanych zdjęć i dużo satysfakcji z utrwalania lokalnego piękna.